Fjællestien 4, 4030 Tune
Kontakt os: 88321618

Om os

Om os

Velkommen til klinikken ved lægerne Christine Ravn Eriksen og Katrine Bjerggaard Fisker

Klinikken er et kompagniskab, hvor vi er fælles om patientbehandlingen og klinikdriften

Elektroniske tidsbestillinger, medicinbestillinger og e-mails : download Min Læge App.
Vi kan tilbyde videokonsultation i stedet for fremmøde i klinikken men ikke alle problemstillinger egner sig til dette. Ring derfor først og lav en aftale hvis videokonsultation ønskes!

Guide vedrørende videokonsultation:

https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2020/03/Guide-videokonsultation__Patient.pdf

Hvor der også er et telefonnummer til supportmuligheder.

Telefoniske bestillinger af medicin, tider og blodprøver (efter aftale først):
venligst via sygeplejersken, telefonisk efter kl 9


Vanedannende medicin som f.eks. sovemedicin, stærk smertestillende medicin eller beroligende medicin:
kan ikke bestilles via hjemmesiden eller telefon, men kun ved personlig fremmede i klinikken. jvf. Sundhedsstyrelsens regler.

 

Henvisninger til speciallæge, fysioterapi, scanninger mv (også hvis du vil bruge en sundhedsforsikring):
Lægen skal først vurdere problemet ved konsultation. Der henvises IKKE på baggrund af forespørgsel på mail eller telefon

Klinikinformation

Telefontider sygeplejerske

Mandag
Kl. 9-11.30
Tirsdag
Kl. 9-11.30
Onsdag
Kl. 9-11.30
Torsdag
Kl. 9-11.30
Fredag
Kl. 9-11.30
Telefontider læge
Mandag-Fredag: kl. 8-9

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-18
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-16
Fredag
Lukket

Hvem er vi

Christine Ravn Eriksen

Christine Ravn Eriksen

Læge

Christine f. 1974 , er cand. med. fra Københavns Universitet i 2002. 

Hun er speciallæge i Almen Medicin i 2012.

Læs mere →
Katrine Bjerggaard Fisker

Katrine Bjerggaard Fisker

Læge

Katrine f. 1978 , er cand. med. fra Københavns Universitet i 2005. 

Hun er speciallæge i Almen Medicin i 2015.

Medlem af PLO Sjælland.

Læs mere →
Lone Mortensen

Lone Mortensen

Sygeplejerske

Lone er sygeplejerske.

Hun har mange års erfaring som både konsultationssygeplejerske i Tune samt i hjemmeplejen i Greve kommune.

Læs mere →
Helle Kobbernagel

Helle Kobbernagel

Sygeplejerske

Helle er sygeplejerske.

Hun har mange års erfaring som konsultationssygeplejerske i Bjæverskov lægehus og er nu hos os. 

Læs mere →

Haivin Aziz Ali

læge

Haivin er uddannet læge fra Københavns universitet. Hun har efterfølgende arbejdet på medicinske afdelinger,  akutafdelingen Nykøbing Falster samt som praktiserende læge i Næstved og 1/2 år som praktiserende læge i Norge.

Haivin er i gang med sin speciallæge uddannelse (4 år) til praktiserende læge.

Hun er på barsel nu, derefter arbejder hun i klinikken 1 dag hver måned, mens hun er ansat på forskellige hospitalsafdelinger.

 

Læs mere →

Mustafa Mohammad

læge

Mustafa er uddannet læge fra Københavns universitet. Han har efterfølgende arbejdet på akutafdelingen på Køge sygehus og 1/2 år hos lægehuset i Borup. 

Mustafa arbejder hos os fra d. 1/5 - 31/10 2024

Læs mere →

Lægevejen

Spring køen og ventetiden over ved at bruge vores selvbetjeningsløsninger.

Du kan bruge enten Min Læge app eller Lægevejen online (Vi anbefaler man logger på med Nem-ID. Se hjælp til login her).

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen eller sygeplejersken til personlig konsultation.

Videokonsultation
Kun efter aftale og kun via Min Læge app.

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din lægen/sygeplejersken, og modtage svar på prøver mv.
Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage.
Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til klinikken.

Priser

Betaling (attester, erklæringer, kørekort, vacciner etc): Vi tager kun Mobilpay. Til nød: kontanter. 

Hvis det er offentlig arbejdsgiver: medbring EAN nummer mhp direkte afregning med arbejdsgiver

Attester:

Ydelse Pris
Kørekort attest 600 kr
Sygemelding/mulighedserklæring 600 kr

 

Rejsevacciner: kontakt selv et vaccinationsselskab mhp dette.

Vacciner i klinikken:

Ydelse Pris
Stivkrampe, difteri-tetanus 200 kr
HPV, Gardasil (livmoderhalskræft) 1150 kr
Influenza 200 kr
Pneumokok 300 kr

 

FP forsikringsattester:

Ydelse Pris
Honorar til attest udbedende forsikringsselskab 500 kr + moms per påbegyndt kvarter.
Blodprøve-eller lungefunktionstesthonorar i forbindelse med attest 500 kr

 

Ved FP 610 henvises der til differentierede takster aftalt mellem Forsikring&pension med lægeforeningen d. 15.05.20
Betalingsfrist er 14 dage fra udstedelse af attesten

Information

Konsultation: dagligt kl. 8-15 (onsdage dog til kl.17.30 og fredage til kl.12) 

Telefonkonsultation:
Lægens telefontid er dagligt kl. 8-9 .   Katrine (man+tir+tor) og Christine (man+ons+fre).


Sygeplejerskens telefontid er dagligt kl. 9-11.30. Her foretages bl.a receptfornyelser og almindelig tidsbestilling.

Efter kl.11:30 er den åbne telefontid slut. Vi kan dog kontaktes, hvis det drejer ved akut opstået sygdom eller afbud

Kommunikation via hjemmesiden:
Sygeplejersken:  fornyelse af recepter, bestille/afbestille tider.

Lægerne: du kan skrive korte spørgsmål til lægerne -samt modtage beskeder/svar fra os.
E-mail korrespondance kan ikke benyttes til akutte henvendelser. Der henvises i stedet til telefonisk kontakt.
E-mails besvares så vidt muligt indenfor 2 hverdage afhængig af travlhed i klinikken.

 

OBS vedr. tidsbestillinger over nettet: man kan ikke bestille to tider samme dag (systemet sletter da begge tider automatisk)


Fredage efter kl 12
Lægerne i Greve kommune deltager i vagtring om fredagen. Dvs vi henviser til en af vores kollegaer ved akut opstået behov for læge efter kl 12 om fredagen.

Læge efter kl 16 samt i weekender/helligdage:
Kan lægevagten kontaktes på telefon: 1818

Frokost: dagligt kl.12-13

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Tune Lægeklinik som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Tune Lægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Tune Lægeklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • NOVAX (systemhuset)
 • Andre IT-leverandører
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer
 • Multimed (henvisninger og informationer til speciallæger, sygehuse, fysioterapeuter, privathospitaler)
 • Relevante offentlige myndigheder (regioner, kommuner, sundhedsdatastyrelsen)

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Tune Lægeklinik.

Adresseoplysninger på klinikken:

Tune Lægeklinik

Fjællestien 4, 4030 Tune

Tlf.: 88321618

Danmark

Dato: 01.05.2018

Find vej

Fjællestien 4, 4030 Tune